Illuminas

Illuminas Logo

CAM KẾT QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI 

Illuminas Global (“Illuminas”) là công ty tiếp thị thông minh chuyên nghiệp sử dụng các phương pháp khoa học để hiểu rõ hơn về các vấn đề cụ thể liên quan đến khách hàng của chúng tôi. Kể từ ngày 24 tháng 08 năm 2023, Rockbridge đã gia Illuminas.

Mọi thông tin mà bạn cung cấp cho Illuminas chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê hợp pháp và sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng tìm cách bán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào dựa trên những câu trả lời của bạn. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ và quy tắc tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân và đảm bảo những điều sau đây cho mọi dự án nghiên cứu:

THÔNG BÁO:

 • Để có được sự hợp tác của bạn, chúng tôi sẽ không nói dối bạn về bản chất của nghiên cứu hay việc sử dụng những kết quả nghiên cứu.
 • Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn email không mong muốn hoặc chuyển (các) địa chỉ email của bạn cho người khác vì mục đích này. Nếu sau này chúng tôi muốn gửi email cho bạn hoặc liên hệ với bạn bằng các phương thức khác, chúng tôi sẽ xin phép bạn rõ ràng về việc này.
 • Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể sử dụng cookie (Cookie là một đoạn thông tin mà máy chủ web gửi đến tập tin trình duyệt khi bạn truy cập một trang web nào đó. Và rồi khi bạn trở lại trang web một lần nữa, trang web đó sẽ phát hiện xem bạn có cookie trên tập tin trình duyệt của mình không.) và các thiết bị tương tự khác một cách hạn chế để kiểm soát và xác nhận chất lượng hoặc để tránh lặp lại khảo sát phiền phức. Bạn có thể thiết lập trình duyệt thông báo cho mình khi cookie đang được gửi vào máy tính hoặc hoàn toàn từ chối cookie.
 • Illuminas sử dụng mạng lưới nhà cung cấp bên thứ ba để xử lý và phân tích dữ liệu, và theo hợp đồng thì họ chỉ có nghĩa vụ sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nghiên cứu và thống kê.

LỰA CHỌN:

 • Nếu bạn muốn từ chối tham gia khảo sát trong tương lai, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email: [email protected] hoặc gửi thư đến địa chỉ được nêu dưới đây. Mục tiêu của chúng tôi là trả lời từng email trong một ngày làm việc, nhưng vui lòng đợi 1-2 tuần để chúng tôi xóa hết dữ liệu của bạn.
 • Mọi thông tin mà bạn cung cấp đều được bảo mật và báo cáo ẩn danh. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể xin phép sử dụng một số câu trả lời của bạn dưới hình thức mà bạn có thể bị nhận dạng danh tính cá nhân. Trong các trường hợp này, thông tin đó sẽ chỉ được chuyển giao khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn và chỉ dùng vào các mục đích đã nêu.
 • Sự hợp tác của bạn luôn là tự nguyện. Bạn có quyền tham gia phỏng vấn hoặc khảo sát ở bất kỳ giai đoạn nào, hoặc sau đó yêu cầu hủy hay xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân. Bất cứ khi nào hợp lý và thiết thực, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu này.
 • Chúng tôi sẽ luôn cho bạn cơ hội lựa chọn từ chối tham gia trước khi Thông tin cá nhân của bạn (1) được tiết lộ cho bên thứ ba (không phải là đại lý làm việc theo chỉ đạo của chúng tôi) hoặc (2) được sử dụng vào mục đích hoàn toàn khác với mục đích mà thông tin được thu thập ban đầu hoặc mục đích mà sau đó được bạn cho phép. Ngoại lệ duy nhất đối với lựa chọn này cho cả Thông tin cá nhân nhạy cảm và không nhạy cảm sẽ là khi chúng tôi được yêu cầu tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo lệnh, luật hoặc quy định của chính phủ hay tòa án nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ không cố ý phỏng vấn trẻ em dưới 15 tuổi khi chưa xin phép bố mẹ hoặc người giám hộ.

CHUYỂN TIẾP THÔNG TIN:

 • Theo hợp đồng, tất cả các Bên thứ ba đều có nghĩa vụ lưu giữ thông tin của bạn an toàn và nguyên vẹn.
 • Các Bên thứ ba chỉ ký hợp đồng sử dụng thông tin được cấp cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê. Họ không được phép sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nào khác.
 • Illuminas có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan công quyền, kể cả đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.
 • Trong trường hợp chuyển tiếp thông tin cho các bên thứ ba về dữ liệu của công dân EU và Thụy Sĩ nhận được theo Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ hoặc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Thụy Sĩ-Mỹ, Illuminas có thể vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

QUYỀN TRUY CẬP:

 • Thông tin thu thập bởi Illuminas sẽ chỉ được xử lý cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.
 • Nếu bạn muốn truy cập, sửa đổi hoặc xác nhận rằng Illuminas đang sở hữu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, hoặc nếu bạn muốn sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình vì nó không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn gửi email về địa chỉ: [email protected] để được giải quyết mọi lo ngại hoặc thắc mắc phát sinh.

BẢO MẬT:

 • Trang web và mạng nội bộ của chúng tôi có các biện pháp bảo mật tại chỗ nhằm tránh việc thông tin bị mất mát, lạm dụng và thay đổi dưới sự kiểm soát của chúng tôi.
 • Chỉ những nhân viên phụ trách và các đối tác ràng buộc theo hợp đồng của chúng tôi mới có quyền truy cập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Họ chỉ có quyền truy cập vì mục đích nghiên cứu, phân tích thống kê và kiểm soát chất lượng.
 • Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong mười hai (12) tháng sau khi hoàn thành dự án nghiên cứu hoặc trong bao lâu miễn là cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập ban đầu.
 • Illuminas không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các bên thứ ba.
 • Trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập hoặc bán công ty, chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và toàn bộ mọi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba liên quan.
 • Illuminas không thu thập và cũng không có quyền truy cập bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào của bạn (ví dụ: an sinh xã hội, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng).

TOÀN VẸN DỮ LIỆU:

 • Illuminas sẽ chỉ xử lý Thông tin cá nhân theo cách phù hợp và liên quan đến mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc được cho phép bởi cá nhân đó.
 • Illuminas sẽ chỉ thu thập thông tin không nhạy cảm dưới dạng thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ email) cho mục đích nghiên cứu của chúng tôi.
 • Illuminas sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo Thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ, cập nhật và đáng tin cậy cho mục đích sử dụng.

THỰC THI:

 • Illuminas sử dụng phương pháp tự đánh giá để đảm bảo tuân thủ chính sách quyền riêng tư này và định kỳ xác minh xem chính sách này có chính xác, toàn diện về thông tin dự kiến được đưa vào, trình bày nổi bật, thực hiện đầy đủ và có thể truy cập cũng như tuân thủ các nguyên tắc hay không. Chúng tôi khuyến khích những người quan tâm nêu lên bất kỳ lo ngại nào bằng cách sử dụng thông tin liên hệ có sẵn, chúng tôi sẽ điều tra và cố gắng giải quyết mọi khiếu nại và tranh chấp liên quan đến hành vi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo các nguyên tắc quy định.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ?

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và các thông tin tương tự khác. Illuminas có thể thu thập Dữ liệu cá nhân trực tiếp khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu đó cho Illuminas hoặc Illuminas có thể thu thập Dữ liệu cá nhân từ Chủ sở hữu ban hội thẩm, Khách hàng hoặc công ty nghiên cứu thị trường của chúng tôi – những người đã được Người tham gia đồng ý cung cấp thông tin. Đối với các Thành viên ban hội thẩm thuộc một trong các Chủ sở hữu ban hội thẩm của chúng tôi, Illuminas sẽ thu thập dữ liệu theo chỉ dẫn của họ.
 • Illuminas cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân từ các chủ sở hữu cơ sở dữ liệu mà đã đảm bảo với chúng tôi rằng cơ sở dữ liệu của họ chỉ bao gồm các cá nhân đã đồng ý cung cấp và chia sẻ Dữ liệu cá nhân. Cuối cùng, Illuminas có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân có được từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như danh bạ điện thoại.

THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC THU THẬP BẰNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG?

 • Illuminas có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định. Tùy vào quốc gia bạn đang sống, những thông tin này có thể được xem là Dữ liệu cá nhân. Những thông tin này bao gồm – nhưng không giới hạn ở – thông tin về thiết bị và các tính năng thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ điều hành thiết bị, thông tin cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị, loại trình duyệt và những thông tin khác có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp để nhận dạng duy nhất thiết bị của bạn.

QUYỀN RIÊNG TƯ THEO CCPA QUYỀN LỢI CỦA BẠN THEO CCPA

Theo Chính sách quyền riêng tư này và theo luật, nếu là cư dân California thì bạn có các quyền lợi sau:

 • Quyền được thông báo. Bạn phải được thông báo chính xác về loại Dữ liệu cá nhân nào đang được thu thập và mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân đó.
 • Quyền truy cập/quyền yêu cầu. CCPA (Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Người Tiêu Dùng California) cho phép bạn yêu cầu và có được thông tin từ Công ty về việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của mình vốn đã được Công ty hoặc các công ty con liên quan thu thập trong 12 tháng qua cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba đó.
 • Quyền nói không với việc bán Dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty không bán Dữ liệu cá nhân của mình cho các bên thứ ba. Bạn có thể gửi yêu cầu này bằng cách truy cập mục hoặc trang web “Không bán thông tin cá nhân của tôi”.
 • Quyền được biết về Dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền yêu cầu và có được thông tin từ Công ty về việc tiết lộ những thông tin sau:
  • Loại Dữ liệu cá nhân được thu thập
  • Nguồn thu nhập Dữ liệu cá nhân
  • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại đối với việc thu thập hoặc bán Dữ liệu cá nhân
  • Loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân
  • Các phần Dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn
 • Quyền xóa Dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình đã được thu thập trong 12 tháng qua.
 • Quyền không bị phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện mọi quyền lợi Người tiêu dùng, bao gồm bằng cách:
  • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bạn
  • Tính giá hoặc mức giá khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, kể cả việc sử dụng các khoản chiết khấu hoặc các lợi ích khác hoặc áp dụng các hình phạt
  • Cung cấp mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau cho bạn
  • Gợi ý rằng bạn sẽ nhận được giá hoặc mức giá khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau.

THỰC HIỆN QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CCPA

 • Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn theo CCPA, và nếu là cư dân California thì bạn có thể gửi email hoặc gọi cho chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới hoặc truy cập mục hoặc trang web “Không bán thông tin cá nhân của tôi”.

Công ty sẽ tiết lộ và cung cấp miễn phí thông tin yêu cầu trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận yêu cầu xác minh của bạn. Thời hạn cung cấp thông tin yêu cầu có thể được gia hạn một lần thêm 45 ngày khi cần thiết một cách hợp lý và có thông báo trước.

KHÔNG BÁN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA TÔI

 • Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Xin lưu ý rằng đối với Dữ liệu sử dụng, mọi lựa chọn từ chối tham gia đều dành riêng cho trình duyệt bạn đang sử dụng. Bạn có thể cần phải từ chối tham gia trên mọi trình duyệt đang sử dụng.
 • Lựa chọn từ chối tham gia sẽ đặt một cookie duy nhất trên máy tính dành riêng cho trình duyệt bạn đang sử dụng để từ chối tham gia. Nếu thay đổi trình duyệt hoặc xóa cookie lưu trên trình duyệt, bạn sẽ cần phải từ chối tham gia lại.

Thiết bị di động

 • Thiết bị di động có thể cung cấp cho bạn khả năng từ chối sử dụng thông tin về các ứng dụng mà bạn sử dụng để phân phát cho mình những quảng cáo được nhắm mục tiêu theo sở thích:
 • “Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích” hoặc “Từ chối cá nhân hóa quảng cáo” trên các thiết bị Android

“GIỚI HẠN THEO DÕI QUẢNG CÁO” TRÊN CÁC THIẾT BỊ IOS

 • Bạn cũng có thể dừng việc thu thập thông tin địa điểm từ thiết bị di động của mình bằng cách thay đổi tùy chọn trên thiết bị di động.

Chính sách “Không theo dõi” theo yêu cầu của Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của California (CalOPPA) Xin lưu ý rằng chúng tôi không phản hồi tín hiệu “không theo dõi” (DNT) trên trình duyệt vì không áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn DNT nào. Nếu áp dụng cơ chế trình duyệt DNT, chúng tôi sẽ vẫn theo dõi, tạo cookie hoặc sử dụng quảng cáo như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Lưu ý rằng một số trang web của bên thứ ba có thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn. Nếu đang truy cập các trang web vừa nêu, bạn có thể thiết lập các tùy chọn của mình trên trình duyệt web để thông báo cho các trang web rằng bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt DNT bằng cách truy cập trang tùy chọn hoặc cài đặt trên trình duyệt web.

Quyền riêng tư tại California (luật Shine the Light của California) Theo Mục 1798 của Bộ Luật Dân Sự California (luật Shine the Light của California), cư dân California có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với chúng tôi có thể yêu cầu thông tin mỗi năm một lần về việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của họ với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba đó.

Nếu muốn yêu cầu thêm thông tin theo luật Shine the Light của California, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối chính sách quyền riêng tư này.

SỬA ĐỔI

Đôi khi chính sách quyền riêng tư này có thể được sửa đổi để phù hợp với các yêu cầu thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ, CCPA và các luật hoặc quy định hiện hành khác. Chúng tôi sẽ đăng tải mọi chính sách được sửa đổi trên trang web này. Phiên bản chính sách quyền riêng tư này của Illumina được sửa đổi gần nhất vào ngày 28 tháng 07 năm 2023.

CAM KẾT BẢO VỆ

Illuminas tuân thủ Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ và (Các) Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Thụy Sĩ-Mỹ theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng, và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh Châu Âu, Vương Quốc Anh, và Thụy Sĩ tới Hoa Kỳ dựa vào chương trình Bảo vệ Quyền Riêng tư. Illuminas đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng tổ chức này tuân thủ chặt chẽ các Nguyên Tắc Thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ liên quan đến các thông tin như vậy. Nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản trong chính sách về quyền riêng tư này và các Nguyên Tắc Thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ, thì các Nguyên Tắc Thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ, và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/“.

Tuân thủ các Nguyên Tắc Thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ và Thụy Sĩ-Mỹ, Illuminas cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư cũng như về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các công dân Liên minh châu Âu (EU) hoặc Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách quyền riêng tư này trước tiên nên liên hệ với Illuminas theo địa chỉ sau:

RE: EU-U.S. Data Privacy Framework (Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ)
Jacob Manhart
3801 S Capital of Texas Hwy Suite 200
Austin, Texas 78704
United States of America

Illuminas đã cam kết tiếp tục đệ trình các khiếu nại quyền riêng tư chưa giải quyết theo các Nguyên Tắc Thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân EU-Mỹ và Thụy Sĩ-Mỹ cho Chương Trình Dịch Vụ Thuộc Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Insights Association – nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế phi lợi nhuận ở Mỹ và được điều hành bởi Insights Association. Nếu bạn không nhận được thông tin xác nhận kịp thời về khiếu nại hoặc khiếu nại của bạn không được giải quyết thỏa đáng, vui lòng truy cập https://www.insightsassociation.org/Resources/Data-Privacy-Framework/Information-for-EU-Swiss-Citizens-to-file-a-complaint để biết thêm thông tin và nộp đơn khiếu nại. Những dịch vụ giải quyết tranh chấp này được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Illuminas chịu sự chi phối dưới quyền hạn điều tra và hành pháp của U.S. Federal Trade Commission (“FTC”, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ).

Trong một số trường hợp hạn chế, các cá nhân có thể yêu cầu tổ chức phiên phân xử bắt buộc trước Ban hội thẩm Khuôn Khổ Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban châu Âu thành lập.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected] hoặc gửi thư về địa chỉ: Attn: Privacy Policy, 3801 South Capital of Texas Hwy, Ste 200, Austin, TX 78704 để bày tỏ hoặc thảo luận về mọi lo ngại liên quan đến khảo sát cá nhân hoặc các thắc mắc về thông lệ nghiên cứu chung của chúng tôi. Chúng tôi là thành viên của Insights Association và tuân thủ các quy tắc ứng xử liên quan về nghiên cứu thị trường. Mọi dự án nghiên cứu đều được tiến hành theo các điều khoản trong Quy Tắc Thực Hành Nghiên Cứu Xã Hội và Tiếp Thị Quốc Tế ICC/ESOMAR.