Illuminas

Illuminas Logo

ONZE PRIVACYCOMMITMENT

Illuminas Global (‘Illuminas’) is een professioneel marketinginformatiebureau dat gebruikmaakt van wetenschappelijke methoden om inzicht te verkrijgen in specifieke kwesties die relevant zijn voor onze cliënten. Per 24 augustus 2023 is Rockbridge toegetreden tot Illuminas.

Alle informatie die u Illuminas verschaft wordt uitsluitend gebruikt voor legitiem onderzoek of voor statistische doeleinden en zal nooit leiden tot een poging u iets te verkopen op basis van uw antwoorden. We houden ons strikt aan praktijken en richtlijnen die het recht van een persoon op privacy respecteren en breiden de volgende garanties uit naar alle onderzoeksprojecten:

KENNISGEVING:

 • Bij het verzoek om uw medewerking zullen wij u niet misleiden over de aard van het onderzoek of over het gebruik dat van de bevindingen zal worden gemaakt.
 • Wij sturen u geen ongevraagde e-mail en geven uw e-mailadres(sen) niet aan anderen door voor dit doel. Als we u in de toekomst e-mail willen sturen of via andere methoden contact met u op willen nemen, vragen we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming.
 • In zeldzame gevallen kunnen we cookies (Een cookie is een stukje informatie dat webservers naar uw browserbestand sturen wanneer u een website bezoekt. Als u vervolgens weer teruggaat naar die website, kan die website detecteren of uw browserbestand cookies bevat.) en andere soortgelijke technologieën gebruiken voor kwaliteitscontrole, validatie, of om irritante herhaling van vragen te voorkomen. U kunt uw browser zo configureren dat u op de hoogte wordt gebracht als er cookies op uw computer worden geplaatst of om cookies helemaal te weigeren.
 • Illuminas maakt gebruik van een netwerk aan externe leveranciers voor het verwerken en analyseren van gegevens, die contractueel verplicht zijn om uw informatie uitsluitend voor onderzoek en statistische doeleinden te gebruiken.

KEUZE:

 • Als u zich af wilt melden van toekomstige enquêtes, kunt u ons dit via e-mail laten weten op [email protected] of door te schrijven naar het hieronder aangegeven adres. Het is ons doel om elke e-mail binnen één werkdag te beantwoorden, maar we hebben 1-2 weken nodig om uw gegevens volledig te verwijderen.
 • Alle door u verstrekte informatie is vertrouwelijk en wordt anoniem gerapporteerd. In zeldzame gevallen, kunnen wij om toestemming vragen voor het gebruik van bepaalde antwoorden in een vorm waardoor u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. In dergelijke gevallen, zal deze informatie uitsluitend worden doorgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden.
 • Uw medewerking is altijd vrijwillig. U bent gerechtigd op ieder moment van het interview of de enquête, of daaropvolgend, te vragen om een deel van of al uw informatie te vernietigen of te verwijderen. Waar redelijk en praktisch, zullen we een dergelijk verzoek uitvoeren.
 • Wij geven u altijd de mogelijkheid om een opt-out kiezen voordat uw persoonlijke informatie wordt (1) bekendgemaakt aan een derde partij (anders dan een agent die werk uitvoert onder onze leiding), of (2) wordt gebruikt voor een doel dat materieel anders is dan het doel waarvoor het oorspronkelijk is verzameld of waarvoor u toestemming hebt gegeven. De enige uitzondering op deze keuze voor zowel gevoelige als niet-gevoelige persoonlijke informatie is als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid of bij een rechterlijk bevel, bij wet- of regelgeving voor de nationale veiligheid of om aan wetshandhavingeisen te voldoen.
 • We zullen niet willens en wetens jongeren jonger dan 15 jaar interviewen, zonder eerst toestemming te hebben gekregen van hun ouder of voogd.

DOORGIFTE:

 • Alle externe partijen zijn contractueel verplicht uw informatie veilig en intact te houden.
 • Externe partijen zijn uitsluitend gecontracteerd om de verschafte informatie voor onderzoek of voor statistische doeleinden te gebruiken. Geen enkel ander gebruik van uw informatie is toegestaan.
 • Illuminas kan verplicht worden persoonlijke informatie openbaar te maken in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten.
 • In geval van verdere doorgifte aan derden van gegevens van EU- en Zwitserse personen ontvangen op grond van de EU-U.S. Data Privacy Framework of Swiss-U.S. Data Privacy Framework, kan Illuminas aansprakelijk blijven.

TOEGANG:

 • Door Illuminas verzamelde informatie wordt uitsluitend verwerkt voor onderzoek of voor statistische doeleinden.
 • Als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens wilt wijzigen of als u wilt bevestigen dat Illuminas persoonsgegevens van u heeft, of als u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren of verwijderen als ze onjuist zijn, laat ons dit dan weten via [email protected]. We zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek.
 • Wij raden u aan te e-mailen naar [email protected] als u eventuele zorgen of vragen hebt.

BEVEILIGING:

 • Op onze website en interne netwerk zijn veiligheidsmaatregelen ingesteld om de informatie die wij in beheer hebben te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.
 • Uitsluitend geautoriseerde medewerkers en contractueel gebonden partners hebben toegang tot de informatie die u aan ons verstrekt. Zij hebben uitsluitend toegang voor onderzoeks-, statistischeanalyse- en kwaliteitscontroledoeleinden.
 • Persoonlijke gegevens blijven gedurende twaalf (12) maanden nadat elke studie is afgerond opgeslagen, of voor zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
 • Illuminas verkoopt of verhuurt geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie aan externe partijen.
 • In geval van reorganisatie, fusie of verkoop, kunnen wij alle persoonlijke informatie overdragen aan de desbetreffende externe partij.
 • Op geen enkel moment heeft Illuminas toegang tot enige persoonlijke creditcardinformatie.

GEGEVENSINTEGRITEIT:

 • Illuminas verwerkt persoonlijke gegevens uitsluitend op een manier die compatibel is met en relevant is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waartoe geautoriseerd door de persoon.
 • Illuminas zal alleen niet-gevoelige informatie verzamelen in de vorm van contactgegevens (zoals naam, e-mailadres) in het kader van ons onderzoek.
 • Illuminas neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie juist, volledig, actueel en betrouwbaar is voor het beoogde gebruik.

HANDHAVING:

 • Illuminas maakt gebruik van een zelfbeoordelende aanpak om naleving van dit privacybeleid zeker te stellen en controleert periodiek of het beleid accuraat is, uitgebreid tot de informatie die bedoeld is te worden gedekt, opvallend weergegeven, volledig geïmplementeerd en toegankelijk en in overeenstemming met de beginselen. We raden geïnteresseerden aan eventuele zorgen voor te leggen via de verschafte contactgegevens en wij zullen eventuele klachten en geschillen met betrekking tot gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie onderzoeken en proberen op te lossen overeenkomstig de beginselen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

 • De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere soortgelijke informatie omvatten. Illuminas kan persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen wanneer u deze vrijwillig aan Illuminas verstrekt of Illuminas kan persoonsgegevens verkrijgen van onze paneleigenaars, klanten of marktonderzoeksbureaus die de toestemming van een deelnemer hebben verkregen. Bij panelleden van een panel van een van onze paneleigenaren, zal Illuminas gegevens verzamelen in overeenstemming met hun instructies.
 • Illuminas kan ook persoonsgegevens verkrijgen van eigenaars van databases die ons verzekerd hebben dat hun databases alleen individuen bevatten die toestemming hebben gegeven dat hun persoonsgegevens worden opgenomen en gedeeld. Ten slotte kan Illuminas persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die verkregen zijn uit openbare bronnen, zoals telefoongidsen.

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD DOOR MIDDEL VAN GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN?

 • Illiminas kan bepaalde informatie automatisch verzamelen. Afhankelijk van het land waarin u woont, kan dergelijke informatie als persoonsgegevens worden beschouwd. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over uw apparaat en de mogelijkheden van uw apparaat, inclusief, maar niet beperkt tot, het besturingssysteem van het apparaat, cookie-informatie, IP-adres, apparaattype, browsertype en andere informatie die alleen of in combinatie kan worden gebruikt om uw apparaat uniek te identificeren.

CCPA-privacy

UW RECHTEN ONDER DE CCPA (CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT, CALIFORNISCHE PRIVACYWET)

Volgens dit privacybeleid, en volgens de wet, als u een inwoner van Californië bent, hebt u de volgende rechten:

 • HET RECHT OP KENNISGEVING. U moet naar behoren worden geïnformeerd over welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt.
 • HET RECHT OP TOEGANG / HET RECHT OP VERZOEK. De CCPA staat u toe om van het bedrijf informatie op te vragen en te verkrijgen over de openbaarmaking van uw persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden door het bedrijf of haar dochterondernemingen zijn verzameld aan een derde partij voor directe marketingdoeleinden van de derde partij.
 • HET RECHT OM NEE TE ZEGGEN TEGEN DE VERKOOP VAN PERSOONSGEGEVENS. U hebt ook het recht om het bedrijf te vragen uw persoonsgegevens niet aan derden te verkopen. U kunt een dergelijk verzoek indienen door naar onze sectie ‘Verkoop mijn persoonsgegevens niet’ of naar onze webpagina te gaan.
 • HET RECHT OP INFORMATIE OVER UW PERSOONSGEGEVENS. U hebt het recht om van het bedrijf informatie op te vragen en te verkrijgen met betrekking tot de openbaarmaking van het volgende:
  • De categorieën van verzamelde persoonsgegevens
  • De bronnen waaruit de persoonsgegevens zijn verzameld
  • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van de persoonsgegevens
  • Categorieën van derden met wie we persoonsgegevens delen
  • De specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld
 • HET RECHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERWIJDEREN. U hebt ook het recht om de verwijdering aan te vragen van uw persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld.
 • HET RECHT OM NIET GEDISCRIMINEERD TE WORDEN. U hebt het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van uw rechten als consument, waaronder door:
  • Goederen of diensten aan u weigeren
  • Het in rekening brengen van verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten, met inbegrip van het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes
  • Het leveren van goederen of diensten van een ander niveau of een andere kwaliteit aan u
  • Suggereren dat u een andere prijs of tarief krijgt voor goederen of diensten of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten.

UITOEFENING VAN UW CCPA-GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

 • Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen en als u een inwoner van Californië bent, kunt u ons e-mailen of bellen zoals hieronder wordt beschreven of onze sectie ‘Verkoop mijn persoonsgegevens niet’ of webpagina bezoeken.

Het bedrijf zal de vereiste informatie binnen 45 dagen na ontvangst van uw verifieerbare verzoek kosteloos bekendmaken en verstrekken. De termijn voor het verstrekken van de vereiste informatie kan eenmaal met nog eens 45 dagen worden verlengd indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en na voorafgaande kennisgeving.

VERKOOP MIJN PERSOONSGEGEVENS NIET

 • We verkopen geen enkele persoonsgegevens.
 • Houd er rekening mee dat met betrekking tot gebruiksgegevens elke afmelding specifiek is voor de browser die u gebruikt. U moet zich mogelijk afmelden in elke browser die u gebruikt.
 • De afmelding plaatst een cookie op uw computer die uniek is voor de browser die u gebruikt om u af te melden. Als u van browser verandert of de cookies verwijdert die door uw browser zijn opgeslagen, moet u zich opnieuw afmelden.

MOBIELE APPARATEN

 • Op uw mobiele apparaat kunt u zich afmelden voor het gebruik van informatie over de apps die u gebruikt om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses:
 • ‘Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties’ of ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ op Android-apparaten

‘BEPERK RECLAMETRACKING’ OP IOS-APPARATEN

 • U kunt ook stoppen met het verzamelen van locatiegegevens op uw mobiele apparaat door de voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen.

‘Do Not Track’-beleid (niet volgen-beleid) zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Let op: we reageren niet op ‘do not track’ (DNT)-signalen in browsers omdat er geen DNT-standaard is aangenomen. Als er een DNT-browsermechanisme is geïnstalleerd, zullen we nog steeds cookies volgen, cookies plaatsen of advertenties gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat sommige websites van derden uw browse-activiteiten bijhouden. Als u dergelijke websites bezoekt, kunt u uw voorkeuren in uw webbrowser instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van uw webbrowser te gaan.

Uw privacyrechten in Californië (de Shine the Light-wet van Californië)

Volgens artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek van Californië (de Shine the Light-wet van Californië) kunnen inwoners van Californië die een zakelijke relatie met ons hebben, eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun persoonsgegevens met derden voor directe marketingdoeleinden van derden.

Als u meer informatie wilt aanvragen op grond van de Shine the Light-wet van Californië, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit privacybeleid.

WIJZIGINGEN:

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd overeenkomstig de vereisten van de EU-U.S. Data Privacy Framework, CCPA en andere toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen elk herziene beleid op deze website plaatsen. Deze versie van het privacybeleid van Illuminas is het laatst aangepast op 28 juli 2023.

COMMITMENT AAN BESCHERMEN

Illuminas voldoet aan de EU-U.S. Data Privacy Framework en de Swiss-U.S. Data Privacy Framework(s) (Privacy Framework) zoals uiteengezet door de U.S. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten op basis van Privacy Framework. Illuminas heeft aan de Department of Commerce gecertificeerd dat het zich houdt aan de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles met betrekking tot dergelijke informatie.  Als er een tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles, zijn de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles van toepassing. Voor meer informatie over het EU-U.S. Data Privacy Framework-programma en om onze certificering te bekijken, bezoekt u https://www.dataprivacyframework.gov/.

In overeenstemming met de EU-U.S. en Swiss-U.S. Data Privacy Principles verplicht Illuminas zich om klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de Europese Unie of Zwitserland die vragen of klachten hebben over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Illuminas via:

RE: EU-U.S. Data Privacy Framework
Jacob Manhart
3801 S Capital of Texas Hwy Suite 200
Austin, Texas 78704
Verenigde Staten van Amerika

Illuminas heeft zich verder verplicht om onopgeloste privacyklachten volgens de EU-U.S. en Swiss-U.S. Data Privacy Principles door te verwijzen naar het Insights Association Data Privacy Framework Services Program, een in de Verenigde Staten gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting zonder winstoogmerk, die door de Insights Association wordt geëxploiteerd. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, bezoekt u https://www.insightsassociation.org/Resources/Data-Privacy-Framework/Information-for-EU-Swiss-Citizens-to-file-a-complaint voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze diensten voor geschillenbeslechting worden u kosteloos aangeboden.

Illuminas is onderhevig aan de onderzoek- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (“FTC”).

Onder bepaalde beperkte omstandigheden kunnen afzonderlijke personen een beroep doen op bindende arbitrage door het door het Amerikaanse Ministerie van handel en de Europese Commissie opgerichte ‘Data Privacy Framework Panel’.

CONTACTGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen via [email protected] of per post ter attentie van: Privacy Policy, 3801 South Capital of Texas Hwy, Ste 200, Austin, TX 78704 Verenigde Staten om eventuele zorgen te uiten of te bespreken, over een afzonderlijke enquête of vraag betreffende onze algemene onderzoekspraktijken. We zijn leden van de Insights Association en volgen hun gedragscodes voor marktonderzoek. Alle onderzoeksprojecten worden ook uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de ICC/ESOMAR Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek.